Bielsk Podlaski

Areszt dla Tadeusza R. – prezesa spółdzielni mleczarskiej w Bielsku Podlaskim

Region Sob. 23.10.2021 09:28:01
23
paź 2021

Sąd wyraził zgodę na zastosowanie aresztu wobec prezesa Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek" w Bielsku Podlaskim – informuje Marcin Saduś Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Tadeusz R. mógłby wyjść na wolność po wpłaceniu 200 tys kaucji, ale Prokuratura zaskarżyła tę możliwość.

22 października Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zastosował wobec Tadeusza R., podejrzanego m.in. o wyrządzenie na kwotę 80 mln zł., szkody w mieniu zarządzanej przez niego spółdzielni „Bielmlek”, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zaznaczył jednocześnie, że podejrzany może opuścić areszt w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych.

Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją i zaskarży przedmiotowe orzeczenie. Jednocześnie prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw, skutkujący wstrzymaniem wykonalności postanowienia, co oznacza, że do czasu jego uprawomocnienia Tadeusz R. będzie przebywał w areszcie.

Sąd podzielił stanowisko prokuratora i uznał, że pomimo zgromadzenia obszernego materiału dowodowego wskazującego na sprawstwo podejrzanego, sprawa ma wciąż charakter rozwojowy. Zachodzi konieczność wyjaśniania wszystkich aspektów działalności podejrzanego polegających na zarządzaniu spółdzielnią i wykonania w tym zakresie szeregu czynności dowodowych. Powyższe rodzi uzasadnioną obawę matactwa procesowego ze strony podejrzanego, który może bezprawne wpływać na osoby, z którymi prokuratura zamierza wykonać czynności procesowe w tej sprawie. Ponadto zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą 10 lat pozbawienia wolności, co w tym przypadku stanowi samodzielną podstawę stosowania środka zapobiegawczego. Powyższe okoliczności wskazują, iż prawidłowy tok tego postępowania jest w stanie zabezpieczyć wyłącznie tymczasowe aresztowanie podejrzanego, stąd zastosowanie tego środka zapobiegawczego było konieczne.

Tadeusz R. podejrzany jest o działanie na szkodę interesów majątkowych Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w okresie od kwietnia 2014 r. do listopada 2019 r., w tym poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków jako prezes zarządu spółdzielni oraz jako osoba nieformalnie zajmująca się jej sprawami majątkowymi, w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. Przedstawione mu zarzuty dotyczą min. podejmowania nieuzasadnionych ekonomicznie decyzji wiążących się z obciążaniem spółdzielni „Bielmlek” wysokonakładowymi inwestycjami, zaciąganiem kredytów oraz innych zobowiązań finansowych, bez możliwości ich spłaty. Szereg działań na szkodę spółdzielni doprowadził do ogłoszenia jej upadłości i wyrządzenia w jej mieniu szkody majątkowej w wysokości blisko 80 mln zł.

Podejrzany w ostatnich latach pozbył się całego swojego majątku przepisując go na członków rodziny, w tym dzieci, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności finansowej. Zarządzanie „Bielmlekiem” przez zarząd doprowadziło do orzeczonego przez sąd bankructwa spółdzielni. Ofiarami działalności podejrzanych stali się przede wszystkim rolnicy, którzy nie otrzymali od spółdzielni pieniędzy za dostarczane mleko. Dla wielu rolników – członków spółdzielni jej bankructwo oznacza ryzyko udziału w długach „Bielmleku”.
Tadeusz R. zarządzał Spółdzielnią Mleczarską "Bielmlek" od 1998 r. W latach 2015-2019 był senatorem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2018-2019 pełnił też funkcje wiceministra rolnictwa. 20 października został zatrzymany przez CBA. Do aresztu trafili też - członek zarządu "Bielmleku" Piotr Ż. i główny księgowy Mikołaj R.
Ofiarami działalności podejrzanych są rolnicy, którzy nie otrzymali od spółdzielni pieniędzy za dostarczane mleko.

Foto: Archiwum
ABol
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.